Kurs slouží k popsání pracovních návodů pro řešení experimentů ve výuce zeměpisu a environmentální výuce.

Kurz obsahuje materiály pro práci ve škole i domácí opakování.

Základní údaje o půdě; Vznik půd, půdní druhy a půdní typy; Zonalita a azonalita půdních typů; Půda a člověk

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Stavba a složení Země; Zemská kůra a litosférické desky; Základní poznatky o georeliéfu; Endogenní pochody; Exogenní pochody

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Činnost sněhu a ledu; Voda ve sněhu a ledu; Kryosféra a člověk

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Oběh vody na Zemi; Oceány a moře; Vody pevnin; Hydrosféra a člověk

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Fyzikální a chemické vlastnosti atmosféry, Členění atmosféry, Počasí a podnebí, Všeobecná cirkulace atmosféry (proudění a větrná činnost, Podnebné pásy Země, Atmosféra a člověk

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Kurz k tématu Regionální geografie Ameriky.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Kurz určený pro studenty 1. ročníku a tercie.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Kurz obsahuje veřejně přístupné materiály pro přípravu k maturitě ze zeměpisu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY