Základní údaje o půdě; Vznik půd, půdní druhy a půdní typy; Zonalita a azonalita půdních typů; Půda a člověk

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY