Slovní zásoba pro studenty anglického jazyka rozdělená do tří úrovní pokročilosti a slovní zásoba týkající se jednotlivých maturitních okruhů.