Kurz latinského jazyka pro 1. ročník a tercii. Důraz je kladen na všeobecný vstup do jazykové problematiky a kulturních základů západní společnosti.